top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar;

a) www.projedwg.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ..................................... adresinde mukim ProjeDwg (Bundan böyle ProjeDwg olarak anılacaktır).

b) www.projedwg.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme'nin konusu ProjeDwg'nin sahip olduğu internet sitesi www.projedwg.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  • 3.1. Üye, www.projedwg.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Üye'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  • 3.2. Üye, ProjeDwg tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ProjeDwg'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ProjeDwg'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  • 3.3. Üye, www.projedwg.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  • 3.4. Üye, www.projedwg.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  • 3.5. www.projedwg.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ProjeDwg ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. ProjeDwg'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  • 3.6. ProjeDwg üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.projedwg.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ProjeDwg'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  • 3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

  • 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ProjeDwg'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ProjeDwg'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  • 3.9. ProjeDwg'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ProjeDwg'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

  • 3.10. www.projedwg.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ProjeDwg mülkiyetindedir ve bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bu nedenle, bu metni ProjeDwg firması olarak güncelleyerek kullanmak telif haklarına ve fikri mülkiyet haklarına aykırı olabilir. İzin almadan kullanmamanız gerekir.

bottom of page